top of page

Höga Kusten

Höga Kusten Friluftsteater 2024

PRESSTEXT: 

Den 11 juli 2024 är det världspremiär i Lövvik. Inte långt ifrån där Ångermanälven mynnar i en av Sveriges mest natursköna delar. Ett bygdespel fyllt till brädden av kärlek, drömmar och sånger av Tomas Ledin. Ett musikaliskt glädjepiller om människor som förenas över gränser för att hitta varandra och sig själva. 

Bygdespelet utspelar sig i början av förra seklet. När männen och kvinnorna på sågverken i norr byggde ditt och mitt Sverige. Det var en tid fylld av förstulna kyssar bakom visthusbodarna, förhoppningar på dansbanor men också en tid av slit och uppoffringar. Skogbaroner på ena sidan, tjänstehjon, flottare och sågare på andra.

I bygdespelet möter den bortauktionerade Jonas den vackra Svea, dottern till traktens storbonde. Deras kärlek är förbjuden. Med orubblig tro på sig själva och i förenade krafter övervinner de dåtidens klyftor och girighet för att bygga ett gemensamt liv.

Bygdespelet är en hoppfull föreställning för en tid som behöver den alltför väl. Kraften i kärlek och förening. 

Team och Medverkande: TBA
1705395492091-613d5219-ceb3-4505-97c5-fa3d1f6a1c14_1.jpg
1705395492091-613d5219-ceb3-4505-97c5-fa3d1f6a1c14_1

1705395492091-613d5219-ceb3-4505-97c5-fa3d1f6a1c14_1

bottom of page